Anh Văn Thiếu Nhi

Chiêu sinh lớp Anh Văn Thiếu Nhi dành cho bé sinh năm 2010

- Học chiều thứ 7, CN: 15h30 - 17h

- Học phí: 500.000đ/tháng

- Khai giảng ngày 03/03/2018