Tiếng Anh Trình Độ A-B-C

LỊCH THI: 7giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần

Hội Đồng Thi Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học

Lệ phí thi: 500.000đ (đã bao gồm tài liệu hướng dẫn học)

Hồ sơ dự thi bao gồm:

  * 3 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau hình)

  * 1 photo CMND