Tin Học Thiếu Nhi

Lớp Tin Học Thiếu Nhi dành cho các em học sinh ở Bậc Tiểu Học 

Cấp độ 1: Lớp chú trọng vào kỹ năng cơ bản nền tảng, những thao tác cơ bản qua phần mềm Paint.

Cấp độ 2: Đặc biệt là kỹ năng đánh máy đúng kỹ thuật giống như bàn tay đánh đàn Piano

Cấp độ 3: Làm quen với soạn thảo văn bản cơ bản

Cấp độ 4: Làm quen với thiết kế Slide quảng cáo cơ bản

Cấp độ 5: Làm quen với bảng tính cơ bản trên Excel

Học phí: 800.000đ/12 buổi