Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

Khóa học giảng dạy toàn bộ kiến thức Tin học nền tảng quan trọng: kỹ năng sử dụng bàn phím, thao tác cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản.

Phù hợp cho tất cả các bạn đi làm, đi học, học sinh từ 12 tuổi trở lên. Học nhẹ nhàng, dễ hiểu, ứng dụng thực tế cho mọi ngành nghề. Để có kết quả tốt, đòi hỏi các bạn đi học đầy đủ, về nhà luyện tập lại bài tập trên lớp.

Riêng lớp ôn thi chỉ dành cho các bạn đã có kiến thức Tin Học Đại Cương hoặc đã đánh máy tính nhanh