Ứng Dụng CNTT Nâng Cao

 

Hồ sơ dự thi bao gồm:

  * 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)

  * 1 photo CMND

  * 1 photo Chứng Chỉ Cơ Bản (có chứng thực sao y nếu khác Hội Đồng Thi)